Dünya Gözüyle Türkler !

TÜRK IRKI ÜSTÜNDÜR!!!!
TÜRKLER HAKKINDA SÖYLENENLER


İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeğiDünya Gözüyle Türkler ! hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilirDünya Gözüyle Türkler ! lakin mağlup edilemezler”
Napoleon Bonaparte – Fransız İmparatoru

“Türklerden bahsediyorum… Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgayaDünya Gözüyle Türkler ! korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidirDünya Gözüyle Türkler ! berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırmaDünya Gözüyle Türkler ! göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı
da inciten bir gaflet olur.”
Tasso – İtalyan Şair

“Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.”
William Martin

“Irk ve millet olarak TürklerDünya Gözüyle Türkler ! bence geniş
imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. DiniDünya Gözüyle Türkler ! sosyal ve örfi faziletleriDünya Gözüyle Türkler !tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.”
Lamartine-Fransız YazarDünya Gözüyle Türkler ! şair ve Devlet adamı.

“Poltava’da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdüDünya Gözüyle Türkler ! kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde suDünya Gözüyle Türkler ! ardımda düşmanDünya Gözüyle Türkler ! tepemde cehennemler püsküren güneş… Su beni boğmakDünya Gözüyle Türkler ! düşman beni parçalamakDünya Gözüyle Türkler ! güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirimDünya Gözüyle Türkler ! Türklerin esiriyim. DemirinDünya Gözüyle Türkler ! ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılarDünya Gözüyle Türkler ! esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yokDünya Gözüyle Türkler ! zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatinDünya Gözüyle Türkler ! asaletinDünya Gözüyle Türkler ! nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenapDünya Gözüyle Türkler ! bu kadar asilDünya Gözüyle Türkler ! bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamakDünya Gözüyle Türkler ! bilsen ne kadar tatlı.”
Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

“Türkler ölmeyi biliyorlarDünya Gözüyle Türkler ! hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. FakatDünya Gözüyle Türkler ! meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları!
Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen TürklerDünya Gözüyle Türkler ! şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değilDünya Gözüyle Türkler ! onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda benDünya Gözüyle Türkler ! Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.”
M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

“Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.
Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.”
İbn-i Hassul

TürkDünya Gözüyle Türkler ! asillerin asilidir. yapma olmayanDünya Gözüyle Türkler ! gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.
Pierre Loti

Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değilDünya Gözüyle Türkler ! iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte TürkDünya Gözüyle Türkler ! bu zekasıyla zafer kazanırDünya Gözüyle Türkler ! uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa’nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.
Çarnayev(Rus Komutan)

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orakDünya Gözüyle Türkler ! katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi otururDünya Gözüyle Türkler ! keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.
Moltke

Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.
La Martine

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.
Towsend (İngiliz Komutan)

Doğulu önderlerDünya Gözüyle Türkler ! milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.
Auguste Comte

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlarDünya Gözüyle Türkler ! belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk
kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.
Lady Mary Wortley Montagu

Türk’ün güzel yüzünüDünya Gözüyle Türkler ! kuvvetli endamınıDünya Gözüyle Türkler ! pırıltılı kostümünüDünya Gözüyle Türkler ! zarif tavırlarınıDünya Gözüyle Türkler ! kibar gülüşünüDünya Gözüyle Türkler ! aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olanDünya Gözüyle Türkler ! Türk’ün özünü göstermektir. Bu özDünya Gözüyle Türkler ! ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.
Decamps (fransız ressam)

Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.
Câhiz (Arap Bilgini)

Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirlerDünya Gözüyle Türkler ! basit düşünceler yoktur.
Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)

Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.
Comenius (Çek Bilgini)

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)

TürkDünya Gözüyle Türkler ! Heredot’tanDünya Gözüyle Türkler ! Tevrat’tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.
Sadelik içinde görkemiDünya Gözüyle Türkler ! sükunet içinde ihtişamıDünya Gözüyle Türkler ! tahakküm kabul etmeyen bir
yüreklilikDünya Gözüyle Türkler ! alabildiğine geniş bir fetih aşkıDünya Gözüyle Türkler ! sonsuz bir teşebbüs kabiliyetiDünya Gözüyle Türkler ! bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.
(Ünlü Tarihçi) Hammer

Türkler kahramadırlarDünya Gözüyle Türkler ! dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmazDünya Gözüyle Türkler ! sözünden dönmezDünya Gözüyle Türkler ! iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.
Comenius (Çek Bilgini)

Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.
Kayzerling

Her Türk’ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.
Molkte

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk’ün eliDünya Gözüyle Türkler ! yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
Lord Byron

Türk korkmazDünya Gözüyle Türkler ! korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.
Semame İbn-i Eşreş

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk’ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. TercümanDünya Gözüyle Türkler ! ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.
Gelland (Fransız Bilgini)

Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
Albert Einstein

Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.
Andreas Phitiades

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplarDünya Gözüyle Türkler ! diğeri Türkler.
Albert Sorel

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.
Baron Büsbek

On ulusunDünya Gözüyle Türkler ! on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk’e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştırDünya Gözüyle Türkler ! zaferdir. Eğlenceleri ise attırDünya Gözüyle Türkler ! silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.
Charles Mcfarlene

Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.
Donaldson

Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorunDünya Gözüyle Türkler ! Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.
Donaldson

Türklerle dost ol ama düşman olma.
Gianni de Michelis

DünyadaDünya Gözüyle Türkler ! Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.
Hamilton

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.
Hamilton

Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.
Hammer

Çanakkale’de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyleDünya Gözüyle Türkler ! cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.
Sir Julien Corbet

Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.
Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.
Mulman

Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktanDünya Gözüyle Türkler ! güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.
Monradgea D’ohsson

Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.
Monradgea D’ohsson

Türk’ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk’ün vakur kalışıDünya Gözüyle Türkler ! kuşku yok ki
körlerin gerçeğiDünya Gözüyle Türkler ! eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.
Pierre Loti

Türk’ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.
Thomas Thorsten

“Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır.”
Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı

Yazan : sanalyakuza Kategori : Genel, Haberler

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sosyal Ağ

SesliSitem.Com

Türkiyenin En Büyük En Hareketli Sesli chat Sesli Sohbet Platformu Yıllardan beri sizden aldığı güçle saygınlıgını asla bozmamış binlerce insanın birbirlerini tanıdığı arkadaş olduğu dost olduğu sanal ile real hayata köprü olmuş bir web sitesidir. İmza / vartes.

Yukarı Git